ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാവുന്ന 3 കിടിലൻ വിവാഹവാർഷിക സമ്മാനങ്ങൾ

വിവാഹവാർഷികം, പിറന്നാൾ, പ്രണയദിനം എന്നിങ്ങനെ ആഘോഷം ഏതുമാകട്ടെ അതിലെല്ലാം പുതുമകണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ആ സവിശേഷദിനത്തിൽ തന്റെ…

Continue Readingഭർത്താവിന് കൊടുക്കാവുന്ന 3 കിടിലൻ വിവാഹവാർഷിക സമ്മാനങ്ങൾ

വിവാഹ വാർഷികത്തിന് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന 3 കിടിലൻ സമ്മാനങ്ങൾ

"ഡാ വെഡ്‌ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി  വരുവാണ്, അവൾക്കൊരു കിടിലൻ സമ്മാനം കൊടുത്ത് ഞെട്ടിക്കണം. നീ ഇപ്രാവശ്യം അനുവിന് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ് എന്താണ്, നിനക്കു വേറെ വല്ല വെറൈറ്റി സജഷനുമുണ്ടെങ്കിൽ പറ."…

Continue Readingവിവാഹ വാർഷികത്തിന് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന 3 കിടിലൻ സമ്മാനങ്ങൾ